Inzamelresultaten

Inzameling van lampen blijft in 2016 stabiel

Na een jaar van stagnatie, leverden Nederlanders in 2016 weer meer lampen en armaturen in. Via het inzamelsysteem van Wecycle brachten zij 3,9 miljoen kilo aan afgedankte verlichtingsapparatuur naar de recyclingsinstallaties. Dat is 8% meer dan in het voorgaande jaar en een nieuw recordvolume.

De inzameling van lampen nam met 3% toe, tot 1,8 miljoen kilo. Het volume tl-buizen nam iets af, maar die daling werd ruimschoots gecompenseerd door een groeiende inname van spaarlampen en overige lampen. Ledlampen, die een langere levensduur hebben dan hun voorgangers, worden nog nauwelijks afgedankt en ingeleverd. Daarnaast werd er 2,1 miljoen kilo aan armaturen ingeleverd en dat is 13% meer dan in het voorgaande jaar.

Inzamelpercentage maakt pas op de plaats
Hoewel er meer verlichting werd ingezameld in 2016, is het inzamelpercentage (inzameling afgezet tegen de verkoopcijfers) niet gestegen en blijft onveranderd op 28%. Belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de groeiende verkoopcijfers van verlichting. Het inzamelpercentage wordt conform Europese regels namelijk berekend op basis van de gemiddelde verkopen over de voorgaande drie jaar, in dit geval 2014 t/m 2016. Door een sterke verkoopstijging in 2015 en de lichte verdere stijging vorig jaar ligt de gemiddelde verkoop nu 8% hoger dan het driejaarsgemiddelde dat vorig jaar werd berekend.LightRec inzamelcijfers 2015

*Deze inzamelresultaten zijn gebaseerd op de laatste cijfers van Wecycle (juni 2017). Door actualisatie van pom-cijfers kan een correctie op het inzamelresultaat plaatsvinden

Het inzamelpercentage van lampen ligt daardoor op 46%, en voor armaturen op 21%. Om met name het inzamelvolume van armaturen te stimuleren, richt het beleid van LightRec zich nadrukkelijk op inzameling en registratie bij sloop en renovatieprojecten, waar doorgaans veel armaturen vrijkomen.

Ledrevolutie zet door
In 2016 was de opmars van ledlampen goed zichtbaar in de verkoopcijfers. Zowel het aantal verkochte tl-buizen (11,8 miljoen) als het aantal spaarlampen (4,6 miljoen) nam ruim 16% af, terwijl het aantal verkochte ledlampen met 41%  toenam tot 21,5 miljoen stuks.

Het aantal verkochte armaturen nam toe met 12%, maar het gewicht aan verkochte armaturen nam nauwelijks toe. Armaturen worden dus per saldo lichter. Dat kan er mee te maken hebben dat er meer led-armaturen zijn verkocht: 6,2 miljoen kilo, tegen 4,7 miljoen kilo klassieke tl- of lamparmaturen. Over de afgelopen drie jaar is het verkoopvolume van led-armaturen bijna verviervoudigd.

 

lightrec aantallen verkocht 2015