Handhaving belangrijke voorwaarde voor slagen WEEELABEX

De Regeling AEEA, die begin 2014 in werking is getreden, voert een minimumstandaard in die bij de verwerking van al het e-waste uit Nederland moet worden toegepast. De Regeling hanteert de normen van WEEELABEX WEEELABel of EXcellence). Deze normen zijn opgesteld door de Europese koepel van inzamelsystemen WEEE Forum in samenwerking met recyclingbedrijven. De verplichting tot het toepassen van WEEELABEX is ingegaan op 1 juli 2015.

Recyclingbedrijven hebben daarmee anderhalf jaar de tijd gehad om zich te certificeren conform de nieuwe regels. Producentenorganisaties hebben begin 2014 een stimuleringsprogramma opgezet om certificering zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit programma omvatte onder andere voorlichtingsbijeenkomsten en workshops voor verwerkers, vergoeding van de kosten van de opleiding voor certificerende instellingen en consultants, een bijdrage in de kosten van certificering en een registratievergoeding voor early adopters.


"per 1 oktober, 39 verwerkingsstromen gecertificeerd bij 22 recyclingbedrijven"


De certificaten worden toegekend per verwerkingsstroom. Een verwerker die bijvoorbeeld zowel koelkasten, beeldbuizen als kleine huishoudelijke apparaten verwerkt, moet zich voor elk van die stromen apart certificeren. Hetzelfde geldt voor verwerkers die op twee vestigingen dezelfde stroom verwerken. Zo heeft Coolrec zeven certificaten, HKS Metals vijf en Sims Recycling Solutions drie.

In totaal zijn er, per 1 oktober, 39 verwerkingsstromen gecertificeerd bij 22 recyclingbedrijven. Circa vijftien bedrijven hebben nog een aanvraag lopen of hebben al bezoek gehad van een auditor. Naar verwachting stijgt daarmee het totaal aantal certificaten tot rond de vijftig.

Daarmee is er ruim voldoende capaciteit voor de hoogwaardige verwerking van de in Nederland afgedankte elektrische apparaten en verlichtingsapparatuur. In elke verwerkingsstroom is concurrentie tussen ten minste twee (lampen) of drie gecertificeerde bedrijven. Voor klein huishoudelijke apparatuur zijn zelfs zeventien verwerkers in de markt.

Zij zullen geen concurrentie ondervinden van niet-gecertificeerde recyclingbedrijven in het buitenland, omdat de wettelijke regeling ook bij export voor verwerking buiten Nederland vasthoudt aan de minimumstandaard. Van de tot heden toegekende certificaten gingen er negen naar verwerkingsinstallaties in het buitenland die Nederlands e-waste verwerken en daarmee onder het bereik van de Regeling vallen. Een belangrijke voorwaarde om het systeem van verplichte certificering te laten slagen, is handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).


"Handhaving is belangrijke voorwaarde voor slagen van WEEELABEX"


De markt gaat verder open door de invoering van de verplichte kwaliteitsstandaard voor de verwerking van e-waste. Niet langer zijn het uitsluitend de erkende WEEE-systemen die gegarandeerd verantwoord e-waste laten verwerken. Door de introductie van de uniforme standaard zal ook het ingezamelde e-waste, dat buiten een systeem om wordt aangeboden aan een gecertificeerde verwerker, verantwoord verwerkt worden. Het gecertificeerde bedrijf rapporteert het verwerkte volume bij het Nationaal (W)EEE Register, zodat het meetelt in het totale verantwoord verwerkte volume.

De private verwerkingsstandaard WEEELABEX wordt op dit moment omgezet in de officiële Europese norm van de CENELEC-standaarden. Als dit proces voltooid is, zal de Nederlandse wet worden aangepast en voortaan verwijzen naar CENELEC.