Recycling van lampen


Recycling van spaarlampen en tl-buizen vindt als volgt plaats. Beide stromen worden gescheiden en naar een breekzeefinstallatie gebracht. Een breekmolen verbrijzelt de lampen en een trommelmagneet scheidt de ijzerfractie af. Daarna scheidt een zeef de non-ferro fractie, de kunststoffen en het glas. Het fluorescentiepoeder (de coating aan de binnenzijde van het glas) wordt apart afgevangen. Tot 95 procent van de lampen wordt zo gerecycled. Met name het glas en de metalen worden, gezuiverd van kwik, hergebruikt voor de productie van nieuwe lampen of in de metaalindustrie. Het fluorescentiepoeder wordt veilig opgeslagen om daar zeldzame aardmetalen uit te kunnen halen.

Vooralsnog worden ledlampen meegenomen in de stroom spaarlampen: de hoeveelheid ingezamelde ledlampen is nog te klein om apart te kunnen worden gerecycled. Als dit na de voltooiing van de ledtransitie in de toekomst verandert, zal ledverlichting waarschijnlijk wel een nieuwe recyclestroom gaan vormen. Anders dan het recyclen van spaarlampen en tl-buizen is het van ledlampen technisch relatief eenvoudig: het is vooral elektronica in een kunststof bol van polycarbonaat met een metalen (aluminium) schroefdraad. Ledverlichting bevat dus in tegenstelling tot spaarlampen en tl-buizen geen kwik.

 

 

bekijk hier alle begrippen