Producentenverantwoordelijkheid


Producentenverantwoordelijkheid houdt in dat producenten of importeurs van een bepaald product wettelijk verantwoordelijk zijn voor het beheer van dat product in de afvalfase.

Om de verwerking van afgedankte producten op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden heeft de overheid op 13 augustus 2004 het Besluit Beheer Elektrische en Elektronische Apparatuur (BEA) in het leven geroepen. Producenten of importeurs van auto’s, elektr(on)ische apparatuur, lampen en armaturen, batterijen en accu’s, of verpakkingsmateriaal (als onderdeel van een verpakt product), zijn verantwoordelijk voor het beheer van dat product in de afvalfase. Dit valt onder het principe van producentenverantwoordelijkheid. De producenten of importeurs moeten daarvoor individueel of als collectief een inname- en verwerkingsstructuur opzetten.

Over de inzameling en verwerking van het product in de afvalfase moet de producent of importeur in de meeste gevallen een mededeling of melding doen. Daarnaast moeten zij jaarlijks een verslag indienen over de resultaten van het voorgaande jaar. Mededelingen, meldingen en de jaarlijkse verslagen worden beoordeeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport. In Nederland kunnen producenten en importeurs aan hun producentenverantwoordelijkheid voldoen door lid te worden van een voor hun productgroep opgerichte productstichting.

 

bekijk hier alle begrippen