Lekstromen


Een lekstroom is een veelvoorkomende term in de recycle-industrie en wordt gebruikt om een lek in een afvalstroom te duiden. In een gesloten afvalkringloop wordt al het e-waste goed ingezameld en gerecycled. In de praktijk blijkt echter dat veel e-waste eindigt op de verkeerde plek. 

In de afvalstroom e-waste, de snelst groeiende afvalstroom in Europa (3% tot 5% groei per jaar), 'lekt' jaarlijks zo'n groot deel weg dat de vanaf 2019 geldende, inzameldoelstelling voor e-waste van 65% niet wordt gehaald, in 2018 werd 49% van alle e-waste in Nederland gerecycled.

In de afvalstroom e-waste hebben een aantal productstichtingen voor elektr(on)ische apparatuur en lampen in Nederland deze lekstromen in kaart gebracht. 


Deze productstichtingen hebben een onderscheid gemaakt in drie soort lekstromen: 

  1. Lekstroom afval: apparatuur die überhaupt niet wordt verwerkt, maar terechtkomt in het restafval (dit zijn vooral kleine apparaten en lampen).

  2. Lekstroom binnenland: apparatuur die wel wordt verwerkt, maar zonder te worden geregistreerd.

  3. Lekstroom buitenland: apparatuur die niet wordt geregistreerd, niet wordt verwerkt, maar wordt geëxporteerd (dit betreft vooral ICT-servers die in het buitenland worden hergebruikt).


 

bekijk hier alle begrippen