Europese inzameldoelstelling e-waste


De Europese Unie stelt WEEE-richtlijnen op over de inzameling en recycling van e-waste. Onderdeel van deze richtlijn is de jaarlijks inzameldoelstelling waaraan moet worden voldaan. 

Volgens Europese wetgeving die 2019 van kracht ging moet 65% van de Put On Market (POM) ingezameld worden. De POM wordt bepaald als gemiddelde van al het op de markt gebrachte apparatuur in de drie jaar ervoor. Behalve 65% van de POM over de afgelopen 3 jaar, kan een lidstaat ook aan zijn inzameldoelstelling voldoen door 85% in te zamelen al het op de markt gebrachte e-waste van hetzelfde jaar. 

De meest recente cijfers van het Nationaal WEEE Register (NWR) die bekend zijn laten een daling van het inzamelpercentage in e-waste zien van 54% in 2017 naar 49% in 2018.

 

bekijk hier alle begrippen