Welkom bij LightRec

Sturen op effectiviteitMartin de Jager
LightRec heeft de afgelopen jaren de infrastructuur van de inzameling sterk verbeterd. Wecycle haalt voor ons steeds meer lampen op dankzij een fijnmazig netwerk van inzamelbakken in de winkels, zowel bij de food als non-food ketens. Een miljoen huishoudens hebben een Jekko om thuis spaarlampen en kleine elektrische apparaten te verzamelen voor inlevering. In de zakelijke markt mobiliseren wij installateurs en groothandels om de verlichting die bij onderhoud of renovatie wordt afgedankt, apart in te leveren bij onze uitvoeringsorganisatie Wecycle.

Met al die inzet en die infrastructuur is het inzamelingspercentage van verlichting toegenomen tot rond 35%. Dat is op zich een prestatie, maar we moeten ook vaststellen dat nog steeds meer dan de helft van de spaarlampen, tl-buizen en armaturen in het rest- of sloopafval verdwijnt. Er blijft werk aan de winkel om het inzamelpercentage verder op te voeren in de richting van de 65% die Europa in 2019 voor de totale e-wastestroom als doel stelt.

Daarbij zullen wij scherp moeten kiezen. De afvalbeheerbijdrage is in 2013 met twee cent verhoogd naar 14 cent per verkochte lamp en 42 cent voor een armatuur. Die bijdrage wil het bestuur in elk geval op de overzienbare termijn niet verder verhogen: dit moet genoeg zijn om de verwachte golf spaarlampen op te vangen die wordt afgedankt terwijl ledverlichting razendsnel oprukt.

Het komt er nu op aan om onze inspanningen zo effectief mogelijk te richten. Het netwerk aan inzamelpunten is al behoorlijk dicht. De meeropbrengst van extra campagnes of extra inzamelbakken neemt af. Wij moeten onze focus verleggen naar inspanningen die een hoger rendement hebben.

Een goed voorbeeld is de registratie van armaturen die vrijkomen bij sloop. Sloopbedrijven verkopen die vaak aan metaalverwerkers en wij moedigen de slopers en hun kopers nu aan om die transacties te registreren. Daarmee verzekeren wij, zonder investeringen in aanvullende infrastructuur of logistiek, dat de armaturen goed terecht komen en het levert extra kilo’s op de ingezamelde hoeveelheid verlichting.

LightRec komt daarmee in een nieuwe fase. Sinds de oprichting in 2005 heeft onze stichting een opbouwperiode beleefd die gekenmerkt is door forse investeringen in infrastructuur, communicatie en PR. Nu is het tijd om te consolideren wat wij hebben opgebouwd en om dat gericht te versterken. Daarbij verschuift het zwaartepunt in de investeringen van de infrastructuur en communicatie naar de logistiek.

In de aanzet van deze nieuwe fase neemt directeur Jeroen Bartels afscheid van LightRec. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet in de afgelopen zeven jaar als bouwer van LightRec en als de motor achter de ontwikkeling van organisatie en infrastructuur. Per 1 juli 2015 is Gied van Hoorn benoemd als zijn opvolger.