Onderzoek

Lightrec en Wecycle laten geregeld onderzoeken uitvoeren om inzicht te verkrijgen in de afvalstroom van lampen en armaturen. Met de uitkomsten worden verbeteringen doorgevoerd in het inzamelsysteem. Daarnaast zijn onderzoeksrapporten een prima basis voor voorlichting aan professionals en consumenten.

Tweedeling in inzameling lampen door retail
De Consumentenbond stuurde in opdracht van LightRec voor de vijfde keer mysteryshoppers op pad, om te zien of de detailhandel de wet Beheer Elektrische en Elektronische Apparatuur (BEA) naleeft. Deze wet verplicht winkels om een kapotte lamp in te nemen als een consument een nieuw exemplaar koopt. In totaal voldeed 83% van de 600 bezochte winkels (29 ketens) aan zijn verplichting. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar.

Hoewel steeds meer winkelketens bij bijna alle bezoeken de oude lamp aannemen voor recycling, onttrekt een aantal ketens zich helemaal aan de wettelijke verplichting. Vooral warenhuizen, als HEMA, Action en Xenos scoren ondermaats. LightRec besloot dit jaar de namen van de winkels die minder goed presteerden bekend te maken. Enkele winkelketens beloofden daarop verbetering te laten zien.

Armaturen blijven achter
Ruim 900 ton aan verlichting komt er jaarlijks vrij uit sloopprojecten, zo bleek uit onderzoek dat Witteveen+Bos in 2014 in opdracht van Wecycle en LightRec uitvoerde. Dit is veel meer dan in eerdere onderzoeken werd geschat. In 99% van de gevallen bieden sloopbedrijven armaturen niet apart aan bij Wecycle, maar aan metaalrecyclingbedrijven.

Het potentieel uit sloopprojecten zit vooral in professionele gebouwen, zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen. Uit sloop van huizen komen nauwelijks armaturen vrij, omdat de armaturen uit huishoudens meestal meeverhuizen met de bewoner.

Op dit moment zien veel slopers de hoeveelheden armaturen bij sloopprojecten gezien als onbelangrijk. Hierdoor belanden armaturen bij sloopprojecten nagenoeg altijd tussen de metalen of het gemengde afval. Geen van de sloopbedrijven uit het onderzoek van Witteveen+Bos geeft ingezamelde armaturen af aan Wecycle. Dit in tegenstelling tot energiezuinige lampen, die vaak wel apart worden gehouden. Armaturen worden tijdens de sloopfase meestal weggegooid als afval of tegen vergoeding aangeboden aan metaalrecyclingbedrijven.

Het vooraf demonteren en apart houden van armaturen betekent een extra handeling, die sloopbedrijven moeten doorvertalen in kosten. Het Bouwbesluit schrijft echter al voor dat deze extra handeling verplicht is.

Voor LightRec en Wecycle was het doel van de studie om gegevens te krijgen over de processen die bij sloop plaatsvinden om zo voorstellen te kunnen doen om de inzameling van afgedankte verlichting via de sloopbedrijven te verbeteren.

Wecycle-inzamelsysteem voor tl-buizen en spaarlampen is veilig
Het Wecycle-inzamelsysteem voor tl-buizen en spaarlampen is veilig. Dat concludeert TNO na uitgebreid onderzoek bij winkels, gemeentelijke milieustraten, installateurs, groothandels en overslagpunten. Het risico op breuk van de lampen is zeer gering. De eventuele blootstelling aan kwik is voor consument en personeel minimaal en valt ruim binnen de geldende normen.