Inzamelresultaten

Meer inzamelen in een groeiende markt
In 2014 zijn, na twee jaar van daling, weer meer lampen ingezameld. Het aantrekken van de economie laat ruimte voor wat extra vervanging en vernieuwing. De inspanningen van LightRec in zowel consumentenmarkt als bedrijvenmarkt hebben bijgedragen aan een groei van het totaal ingezamelde volume lampen tot 1,7 miljoen kilo.

Daarnaast zamelt Wecycle een gestaag groeiend volume armaturen in. Armaturen komen bij sloop en renovatie gemakkelijk bij het metaalafval terecht, maar consistente communicatie en gerichte inzamelacties op groothandel en installateurs zorgen ervoor dat zij steeds vaker gescheiden worden ingeleverd. In 2014 is een nieuw hoogtepunt bereikt van bijna twee miljoen kilo, ruim anderhalve keer zoveel als vijf jaar eerder. Daarmee komt het totaal ingezamelde volume op 3,67 miljoen kilo.

Inzamelcijfers 2010 - 2014
*Er heeft een correctie plaatsgevonden op de PoM-gegevens, waardoor deze iets kunnen afwijken van eerdere jaren. Wecycle verkrijgt de marktcijfers vanuit het Nationaal WEEE-register.

 De nieuwe WEEE-richtlijn stelt de doelstelling voor de ingezamelde hoeveelheid elektrische en verlichtingsapparatuur niet meer in kilo’s, maar als percentage van de nieuw verkochte apparatuur. Daarmee richten wij ons voortaan op een bewegend doel dat afhangt van de ontwikkeling van het verkoopvolume in de verschillende soorten verlichtingsapparatuur.

De verkoop was het afgelopen jaar per saldo stabiel, maar de samenstelling wijzigde sterk. Aan de ene kant een voortgaande snelle stijging van het aantal verkochte ledlampen, aan de andere kant een daling van verkochte spaarlampen. De lijnen in de verkoopgrafiek kruisten elkaar in 2014: terwijl het aantal spaarlampen terugviel van 10,8 tot 6,2 miljoen, steeg het verkoopvolume van ledlampen van 7,2 naar 11,2 miljoen stuks. De verkoopdaling bij tl-buizen en bij armaturen is tot staan gebracht en zelfs licht omgebogen, naar alle waarschijnlijkheid onder invloed van een herstellende economie.

De inzameling van de verschillende categorieën lampen en armaturen afgezet op de verkoopvolumes, geeft een divers beeld. Op de bedrijvenmarkt wordt een groot deel van de afgedankte tl-buizen gescheiden ingeleverd bij de groothandel, via installateurs en bouwmarkt of via projectlocaties waar Wecycle de lampen direct laat ophalen. Het inzamelpercentage van tl-buizen viel iets terug, maar staat met 66% nog steeds boven het percentage dat de nieuwe WEEE-richtlijn vanaf 2019 voor alle elektronische apparatuur verplicht stelt.

Bij spaar- en overige lampen en armaturen, die met name door consumenten worden afgedankt, liggen de inzamelpercentages op een lager niveau, maar zij houden de stijgende lijn vast. Inmiddels ligt het ingezamelde volume afgedankte aan spaar- en overige lampen op een kwart van verkochte hoeveelheid nieuwe exemplaren. Dat percentage zal dit jaar naar verwachting verder stijgen dankzij een forse toename van het aantal inleverbakken in winkels. De inzameling van armaturen komt op een derde van het nieuw verkochte volume.

Aantallen op markt gebracht x 1000

 

Inzamelpercentage 2012 - 2014
*Er heeft een correctie plaatsgevonden op de PoM-gegevens, waardoor deze iets kunnen afwijken van eerdere jaren. Wecycle verkrijgt de marktcijfers vanuit het Nationaal WEEE-register.