Communicatie

  • Wecycle organiseerde in de kerstperiode samen met 450 tuincentra een inleveractie voor afgedankte (kerst)verlichting

In opdracht van LightRec organiseert Wecycle campagnes en inzamelacties om consumenten én professionals te stimuleren afgedankte lampen, armaturen en tl-buizen op de juiste manier in te leveren.

Consumenten
Wecycle organiseert voorlichtingscampagnes en inzamelacties met inzamelpartners. Doel is om consumenten bewust te maken van de inleverlocaties en het inleveren te stimuleren.

Voorlichting
De voorlichtingscampagne stond in 2014 in het teken van de inzamelbox Jekko. In totaal zijn er via retailpartners (Kruidvat, BCC, Expert, Ikea, Leen Bakker en Scheer & Foppen) ruim 230.000 Jekko’s gratis uitgedeeld. Hiermee is een mijlpaal bereikt: sinds 2010 zijn er 1 miljoen Jekko’s in Nederland verspreid. Deze mijlpaal is gevierd met een exclusief exemplaar dat is uitgereikt aan Jacqueline Cramer, directeur Utrecht Sustainability Institute en voormalig minister van Milieu.

Daarnaast ontvingen winkelketens in de tweede helft van 2014 een vignet voor op hun deur, waarmee ze aan consumenten kunnen laten zien dat zij lampen innemen.

Inzamelacties
Samen met 950 bouwmarkten riep Wecycle klussers in de zomer van 2014 weer op oud elektrisch (tuin)gereedschap en tl-buizen in te leveren. Tijdens de kerstperiode organiseerde Wecycle samen met 450 tuincentra een inleveractie voor afgedankte (kerst)verlichting. De inleverbakken voor kleine elektrische apparaten en energiezuinige lampen spelen een centrale rol bij de inzamelacties met retailers. In totaal staan er nu ruim 2.500 inleverbakken bij winkels.

In samenwerking met gemeenten hield Wecycle inzamelacties rondom Koningsdag en Sinterklaas om het inleveren op de milieustraat te stimuleren.

Professionals
Het overgrote deel van de armaturen en tl-buizen komt uit de professionele sector, zoals installatie-, sloop- en bouwbedrijven. Wecycle richt zich dan ook extra op het inleveren door professionele gebruikers. De bouw is de spil als het gaat om het af- voeren van lampen en armaturen bij sloop en renovatie.

In 2014 heeft Wecycle het inzamelnetwerk voor Bakkie Campagne professionals verder uitgebreid: na Technische Unie staan er nu ook inleverbakken bij alle 18 vestigingen van de technische groothandel Rexel. Klanten kunnen daar zelf zonder tussenkomst van een medewerker hun afgedankte tl-buizen, spaarlampen en kleine elektrische apparaten inleveren. Technische Unie neemt in haar eigen retourlogistiek lampen van professionele afdankers in en geeft deze af aan Wecycle.

Tijd voor een bakkie?
Veel installateurs weten dat ze tl-buizen apart moeten inleveren voor recycling. Het inleveren van armaturen is nog niet zo vanzelfsprekend: slechts 15 procent van alle professionele armaturen die op de markt gebracht worden, komen terecht bij Wecycle. De nadruk van de Tijd voor een bakkie–campagne lag dan ook op het inleveren van tl-buizen én armaturen. Installateurs werden bereikt via een radiocampagne, megazuilen langs drukke snelwegen en advertenties in vakbladen.

Installatiebedrijven die partner zijn van Wecycle worden in het zonnetje gezet bij de Gouden Bakkie Awards. Bij 50 installatiebedrijven die veel lampen en armaturen hadden ingezameld, bracht het Bakkie-team koffie en gebak. Drie installatiebedrijven met goede inzamelresultaten wonnen de Gouden Bakkie Award.

Advertenties en vakbeurzen
Wecycle licht professionele gebruikers ook voor via advertenties in vakbladen en op diverse vakbeurzen.

PR
LightRec benadrukt de noodzaak om lampen en armaturen in te leveren regelmatig in de media. Met name de berichtgeving over de verplichting van bouwbedrijven vanuit het Bouwbesluit, de resultaten van het mysteryshoppingonderzoek en de invoering van de AVV maakten zowel consumenten als professionals meer bewust van hun verantwoordelijkheid bij de recycling van lampen en armaturen.