Welkom bij LightRec

Voorsorteren op de toekomst
Technologische ontwikkeling en strengere regelgeving op duurzaamheid veranderen de wereld van verlichting dramatisch. Na meer dan honderd jaar gloeilamp, gaan we binnen twee decennia via spaarlampen over op led. Daarmee bezuinigen we enorm op energieverbruik en dat is goed voor het milieu. Nog beter is als we die nieuwe generaties lampen op een verantwoorde manier recyclen en de grondstoffen terugwinnen. LightRec zet vol in om dat in Nederland voor elkaar krijgen.

Het afgelopen jaar heeft LightRec belangrijke stappen gezet. Allereerst in de verbetering van de gescheiden inzameling van energiezuinige lampen, zodat ze bij een recyclinginstallatie terecht komen in plaats van in het restafval. Wecycle heeft daarvoor inzamelbakken geplaatst bij honderden winkels, om het de consument gemakkelijk te maken verantwoord in te leveren. Zulke bakken en inzamelinstrumenten zijn ook uitgezet bij de groothandel, bij installateurs en bij professionele gebruikers om hetzelfde te doen voor bedrijven.

LightRec heeft verder afspraken gemaakt over de organisatie van inzameling en recycling en de financiering daarvan door producenten en importeurs. De vervanging van spaarlampen en tl-buizen door ledverlichting zet zeker in de zakelijke markt snel door. LightRec kan zich dan ook opmaken voor een golf afgedankte gasontladingslampen. De bijdrage per verkochte lamp is verhoogd van 12 naar 14 cent. Daarmee kan LightRec een voorziening vormen voor de kosten van de verwerking van de verwachte golf spaarlampen. Zo voorkomen we dat de ledproducenten van straks worden opgezadeld met de erfenis van een vorige generatie.

Om te zorgen dat alle producenten en importeurs hun steentje bijdragen en de lasten eerlijk verdeeld worden, hebben wij de overheid gevraagd om de afspraken met onze deelnemers algemeen verbindend te verklaren middels een AVV. Dit in Europa unieke instrument is ook uiterst effectief om de medewerking aan de maatschappelijke taken van een landelijk inzamelsysteem te verzekeren. Omdat de afspraken uniform zijn, zijn ze gemakkelijk te controleren. De AVV die op 1 januari 2014 van kracht is geworden, helpt ons om de komende jaren de hoge ambities waar te maken zonder dat oneigenlijke concurrentie een kans krijgt.

Zijn we er daarmee? Zolang er nog meer dan de helft van de afgedankte verlichting verdwijnt in stortkokers en het restafval, is er veel werk aan de winkel. De uiteindelijke ambitie is om de kringloop voor verlichtingsproducten te sluiten. Met de verbetering van de inzameling, de afspraken over financiering en de AVV hebben wij een fundament onder die ambitie gelegd.