Onderzoek

Wecycle en Lightrec voeren jaarlijks meerdere onderzoeken uit om inzicht te verkrijgen in de afvalstroom van lampen en armaturen.  Daarnaast zijn onderzoeksrapporten een dankbaar vehikel voor voorlichting  aan professionals en consumenten.

Groei inzameling lampen door detailhandel stokt
De Consumentenbond stuurde eind 2013 in opdracht van LightRec voor de vierde keer mysteryshoppers op pad, om te zien of de detailhandel de wet Beheer Elektrische en Elektronische Apparatuur (BEA) naleeft. Deze wet verplicht winkels om een kapotte lamp in te nemen als een consument een nieuw exemplaar koopt. In totaal voldeed 80% van de 620 bezochte winkels aan zijn verplichting. Dat is iets minder dan vorig jaar. Hoewel steeds meer winkelketens bij bijna alle bezoeken de lamp aannemen voor recycling, onttrekt een aantal ketens zich helemaal aan de wettelijke verplichting. Vooral warenhuizen scoren ondermaats.

Armaturen blijven achter
Uit een studie van onderzoeksbureau Möbius bleek opnieuw dat de meeste oude gasontladingslampen worden afgedankt in het professionele circuit. Van de ingezamelde spaarlampen kwam 71% uit deze sector, bij tl-buizen zelfs 97%. Van alle afgedankte armaturen komt slechts 15% in het inzamelsysteem terecht. Ze worden waarschijnlijk verkocht aan de schroothandel of afgevoerd als sloopafval. Hierdoor is niet duidelijk of de oude armaturen wel op de vereiste wijze worden verwerkt. Een groot deel bevat immers (schadelijke) PCB-houdende condensatoren die via depollutie moeten worden verwijderd. LightRec onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de inzameling bij een verbouwing of renovatie standaard in het bouwbestek vast te leggen.

Verlichtingsmonitor toont voorkeur consument
Goos Marketing Research deed in opdracht van LightRec onderzoek naar het gebruik en afdanken van verlichting onder consumenten. Het onderzoeksbureau hield een representatieve steekproef onder mensen ouder dan 25 jaar met een zelf- standig huishouden.

Gloeilamp bijna geschiedenis
Een jaar nadat de gloeilamp uit de schappen is verdwenen, hebben Nederlanders hem massaal voor zuinige alternatieven vervangen. Het peertje wordt in 72% van alle huiskamers en ongeveer 50% van alle keukens en slaapkamers uit de fitting gedraaid. Hij brandt nu nog vooral in schuurtjes, waar slechts 25% van de gloeilampen uit de roulatie werd gehaald. Van hamsteren bleek nauwelijks sprake: gemiddeld heeft een huishouden nog 5 gloeilampen op voorraad.

Ledlamp heeft toekomst
Consumenten stappen vooral over op zuinigere verlichting vanwege de voordelen voor het milieu en de eigen portemonnee. Mensen die nog niet overstag zijn, verkeren vaak in de (onterechte) veronderstelling dat spaarlampen maar beperkte mogelijkheden hebben. De verwachting is dat de snel goedkoper wordende ledlamp de lichtmarkt gaat domineren. Ledlampen gaan langer mee dan spaarlampen, bieden meer toepassingsmogelijkheden, zoals dimmen, en zijn geschikt voor de meeste armaturen.

Inleveren bij detailhandel
Consumenten leveren hun afgedankte energiezuinige lampen meestal nog in bij de milieustraat. Ze zouden dit liever bij winkels doen waar ze nieuwe lampen kopen. Om aan die wens tegemoet te komen worden er ook inzamelmeubels bij retailers geplaatst. Wecycle heeft daarom inmiddels bij 1.800 winkels inzamelmeubelen geplaatst, onder andere voor de in- zameling van lampen. Dit aantal zal in 2014 groeien naar 2.400.

Infographic - waar in huis is de gloeilamp al vervangen