Inzamelresultaten

Opgaande lijn ingezet?
Het lijkt er op dat in 2013 een eerste voorzichtige stap is gezet naar een verhoging van de inzamelpercentages voor lampen. De stijging in het inzamelpercentage van armaturen vlakt iets af. Wecycle zamelde ruim 4 miljoen kilo afgedankte lampen en armaturen in, 2 procent meer dan in 2012. De hoeveelheid nieuw verkochte verlichting, waarmee de inzameling wordt vergeleken, nam af met bijna 10 procent. Het inzamelpercentage kwam daardoor voor zowel lampen als armaturen een procentpunt hoger uit op respectievelijk 32,5 procent en 21,1 procent.

Inzamelcijfers 2008-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De groei in het inzamelpercentage blijft bescheiden. Voor lampen dient het inzamelpercentage te verdubbelen om te kunnen voldoen aan de doelstelling van 65 procent, die de nieuwe regelgeving als norm stelt vanaf 2019. Deze nieuwe inzameldoelstelling geldt voor alle e-waste gezamenlijk, niet voor specifieke productgroepen. LightRec heeft echter de ambitie om voor lampen deze algemene doelstelling te bereiken.

Verlichting maakt, door het relatief lage gewicht van lampen, maar enkele procenten van het totale e-waste uit en heeft daarom slechts beperkte invloed op het totale inzamelresultaat. Voor armaturen is de inschatting dat het inzamelpercentage dat bereikt wordt via inzameling door Wecycle bescheiden, omdat het metaal van de armaturen een waarde heeft en wel zal worden ingezameld door andere partijen. Via registratie hoopt LightRec meer zicht te krijgen op waar deze armaturen worden ingezameld en gerecycled.

Ook in 2013 heeft Wecycle zich in opdracht van LightRec ingespannen om meer lampen en armaturen in te zamelen. Het winkelend publiek kan kapotte lampen op steeds meer inleverpunten kwijt, dankzij samenwerkingsverbanden met tal van winkelketens, bouwmarkten en tuincentra. Professionele gebruikers en bouw- en installatiebedrijven worden opgeroepen meer gescheiden in te leveren, wat gemakkelijker wordt gemaakt met nieuwe inlevercontainersen inleverpunten bij de groothandel.

Aantallen op de markt gebracht

De voorzichtige opwaartse ombuiging van de inzamelingspercentages tekent zich af in een snel veranderende Nederlandse markt. Ledlampen winnen snel aan populariteit: het afgelopen jaar is de verkoop verdubbeld naar 7,7 miljoen stuks. Zoals uit bijgaande grafiek blijkt, zijn er daarmee voor het eerst meer led- dan spaarlampen verkocht. Het aantal verkochte tl-buizen bleef stabiel op 18,8 miljoen, na dalende verkopen in de voorgaande vier jaar. De sterkste verkoopdaling wordt gemeten bij armaturen, waarvan er 3,8 miljoen verkocht zijn, 12 procent minder dan in 2012.

Inzamelpercentage o.b.v. put-on-market cijfers

Het hoogste inzamelpercentage van ruim 38 procent wordt gerealiseerd voor tl-buizen, zoals de tweede grafiek laat zien. Deze verlichting wordt vooral in winkels, kantoren, fabrieken en openbare gebouwen gebruikt en door professionals ingezameld, wat het hogere inzamelpercentage verklaard. Toch wordt daarmee duidelijk dat nog steeds meer dan 60 procent van de tl-buizen verdwijnt, voornamelijk in de container met bouw- en sloopafval.

De groei in de inzameling van de overige lampen, waar ook de spaar- en ledlampen toe behoren, stemt tevreden. Er komen door de lange levensduur van ledlampen nog weinig van dit type lampen terug, waardoor de stijging voornamelijk wordt veroorzaakt door toenemende aantallen ingeleverde spaarlampen. De groei in de inzameling van deze overige lampen kan in de komende jaren teniet worden gedaan door grote aantallen ledlampen die op de markt worden gezet en die pas over heel lange tijd weer worden afgedankt.