Financieel

Vermogenspositie
De financiële situatie bij LightRec is met een gerust hart gezond te noemen. Het aanvankelijke negatieve eigen vermogen door de verplichting ook lampen en armaturen van vóór 2005 in te zamelen, neemt af. Hierdoor wordt het geheel met de opgebouwde voorzieningen gedekt. Over 2014 zal naar verwachting het negatieve eigen vermogen zijn verdwenen. Dat betekent wel dat LightRec Vennootschapsbelasting zal moeten betalen bij een positief resultaat.

LightRec is vorig jaar begonnen met de vorming van een voorziening voor het inzamelen en verwerken van gasontladingslampen. Naar verwachting komen deze lampen op enig moment niet meer op de markt, maar moeten ze nog wel worden ingezameld en gerecycled. Deze voorziening voorkomt dat de kosten hiervan straks alleen voor rekening komen van ledproducenten en ‑importeurs. Het bestuur van LightRec overweegt daarnaast om tijdig een voorziening te vormen voor huishoudelijke armaturen, die vanaf 2018 ook verplicht moeten worden ingezameld en gerecycled.

Balans per 31 december 2013Baten en lasten
De inkomsten zijn wat hoger dan begroot. Dit komt door correcties in de opgaven van deelnemers uit vorige jaren die eenmalig extra inkomsten opleveren. Deze hogere inkomsten en het bewust maken van lagere kosten zorgen voor een financieringsoverschot. Dit leidt tot een dotatie aan de voorziening van bijna 2 miljoen euro die ruim boven begroting ligt.

LightRec begroot bewust conservatief. In de lopende transitie van gasontladingslampen naar ledverlichting zijn de verkopen van verlichting moeilijk te voorspellen. De inkomsten van LightRec, die direct afhankelijk zijn van die verkopen, zijn daarmee onzeker. Na tegenvallende inkomsten in 2012 zijn de investeringen in campagnes en marketing door Wecycle lager gehouden om een verlies in 2013 te voorkomen. LightRec zelf heeft minder besteed aan communicatie en PR. Daar staat tegenover dat de inspanningen voor het realiseren van de AVV en de voorzieningen voor gasontladingslampen niet waren begroot, wat de kosten voor de organisatie 135.000 euro boven begroting brengt. Per saldo is het resultaat ruim boven begroting.

Vooruitzichten 2014
De komende jaren blijven de onzekerheden groot. De kosten kunnen sterk stijgen door de uitbreiding van de fijnmazige inzameling, maar ook dalen doordat de recycling van steeds meer armaturen wordt geregistreerd. Ook kunnen de kosten stijgen door een steeds hogere inzameling, waarmee de inzamel-, transport- en recyclingkosten toenemen. Anderzijds zamelt het professionele circuit lampen en armaturen steeds efficiënter in, wat mogelijk leidt tot een daling van de kosten. Met conservatief begroten en een goede vermogenspositie heeft LightRec ruimte ingebouwd voor deze onzekerheidsmarge.

Staat van baten en lasten over 2013