Lampeninzameling via detailhandel steeds beter

Er zit een stijgende lijn in de inzameling van oude lampen via de detailhandel. Steeds meer winkels nemen kapotte spaarlampen in voor recycling, blijkt uit het onderzoek dat de Consumentenbond in opdracht van LightRec dit jaar voor de zesde keer uitvoerde. In maar liefst 84% van de gevallen kon de oude spaarlamp ingeleverd worden voor recycling. Niet eerder was dit percentage zo hoog.

De Consumentenbond onderzocht dit keer alleen de dertien ketens die in voorgaande edities van het onderzoek minder goed presteerden, plus een groep van zelfstandige verlichtingszaken. In totaal gingen mysteryshoppers bij 300 winkels langs met een afgedankte spaarlamp. Slechts een op de vijf keer kregen zij nul op het rekest als zij deze lamp wilden inleveren bij aankoop van een nieuwe.

De Consumentenbond testte ook of het winkelpersoneel weet wat er met de ingenomen spaarlampen gebeurt. Inmiddels weet 64% (tegenover 40% in 2014) dat oude spaarlampen worden gerecycled. De namen van de inzamelorganisaties blijken echter nauwelijks bekend.Positieve ontwikkelingen
LightRec-directeur Gied van Hoorn spreekt over ‘zeer positieve ontwikkelingen’, al ziet hij ook ruimte voor verdere verbetering. Niet alle winkelketens komen hun wettelijke verplichting volledig na, maar het is volgens Van Hoorn duidelijk dat zij het belang van inzameling en recycling van verlichting steeds meer inzien.

Uit het onderzoek van de consumentenbond blijkt dat er vooral nog veel winst is te behalen als het gaat om het (zichtbaar) plaatsen van inzamelbakken waar de consument zelf zijn kapotte spaarlamp kan achterlaten. Dit kan nog maar bij de helft van de bezochte winkels. Sommige winkels maken het klanten lastig door een onopvallende opbergbox te gebruiken zonder plaatje of tekst, of door de bak verdekt op te stellen. Bij enkele bezoeken wisten de winkelmedewerkers zelf niet eens dat er een bak in de winkel stond.

Winkelondersteuning
LightRec blijft het contact met de winkelketens actief opzoeken. “We zullen de winkels die nog achterlopen benaderen om te kijken hoe wij ze kunnen helpen de resultaten verder te verbeteren en of we ze verdere ondersteuning konden bieden bij de inzameling”, zegt Van Hoorn. “Ook helpen we winkels graag met instructies voor het personeel om zo ook intern de urgentie van een goed innamebeleid te verhogen.”

Lees hier meer over het onderzoek van de Consumentenbond.

 

 

 


Over LightRec

LightRec is een initiatief van de producenten en importeurs van energiezuinige verlichting in Nederland. Deelnemers van LightRec voldoen via de deelnemersovereenkomst automatisch aan hun wettelijke verplichting om ook zorg te dragen voor hun producten nadat deze worden afgedankt. » lees meer