Nieuwsbrief oktober 2014

Ledlamp sterk in opkomst

Conventionele verlichtingsproducten worden overal ter wereld in rap tempo vervangen door ledverlichting, zo blijkt uit onder meer de recente cijfers van Philips. LightRec herkent deze trend en ziet ook een aanmerkelijke stijging in de verkoop van ledverlichting t.o.v. voorgaande jaren. De verkoop van spaarlampen nam daarentegen flink af, waardoor het totaal aantal verkochte energiezuinige lampen met 10 procent daalde. LightRec heeft deze cijfers in het digitale jaarverslag in kaart gebracht.

Ondanks de lagere verkopen zamelde Wecycle in 2013 in opdracht van LightRec meer verlichting in voor recycling. De dalende trend in de verkochte aantallen verlichting werd in 2010 ingezet en is vooral terug te zien in de verkoop van spaarlampen (-35%) en armaturen (-12%). De verkoop van tl-buizen bleef vrijwel constant. Volgens LightRec is de aanhoudende daling van de verkopen mogelijk toch een gevolg van de voorraden aan gloei- en halogeenlampen die consumenten nog op voorraad hebben. De afname in de verkoop leidt ook tot verminderde inkomsten voor LightRec, die hiermee in de inzameling en recycling, alsmede de campagnes gericht op consumenten en professionele gebruikers bekostigt.

Voorzichtige stijging inzameling
Wecycle zamelde in 2013 opnieuw meer verlichting in dan het jaar ervoor. In opdracht van LightRec werd ruim 4 miljoen kilo afgedankte lampen en armaturen gerapporteerd, 2 procent meer dan in 2012. Dit is 33 procent van het gewicht van alle lampen en 21 procent van de armaturen die op de markt zijn gebracht. Zowel consumenten als professionals leveren meer lampen in voor recycling.

Ambitie
Toch is LightRec er volgens manager Jeroen Bartels nog lang niet. “De nieuwe Europese richtlijn stelt als doel dat Nederland in 2019 65 procent van het gewicht aan elektrische apparaten dat op de markt wordt gebracht moet inleveren voor recycling. Bij verlichting is dat ruim het dubbele van wat we nu inzamelen. Hoewel deze doelstelling niet specifiek geldt voor een productgroep, hebben we wel de ambitie om deze doelstelling voor verlichting te behalen.”

Vanaf begin 2014 zijn de nieuwe doelstellingen ook in de Nederlandse regelgeving verankerd. Onderdeel hiervan is de verplichte registratie van e-waste door de gecertificeerde verwerkers. Bartels verwacht dat hiermee de geregistreerde hoeveelheid armaturen gaat groeien. “Als de registratie op stoom is, voor het eerst in 2016, zal dit een hogere registratie tot gevolg hebben voor armaturen. Hoeveel hoger is koffiedik kijken. Maar het zal er zeker aan bijdragen om onze ambitie te verwezenlijken.”

Inzamelresultaten

 


Flink meer deelnemers voor LightRec

Het aantal deelnemers van LightRec is de afgelopen maanden gestegen naar 440. Sinds januari 2014 hebben 25 nieuwe deelnemers zich aangemeld bij LightRec. De toename is mede het gevolg van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor verlichtingsproducenten die begin dit jaar van kracht werd.

Vooral producenten en importeurs van ledverlichting hebben zich aangemeld als deelnemer bij LightRec. Ook ledlampen, die steeds populairder worden, moet aan het einde van de levensduur op verantwoorde wijze worden ingezameld en gerecycled. LightRec neemt aan dat hiermee het overgrote deel van de Nederlandse producenten en importeurs zich officieel bij haar heeft geregistreerd, maar blijft vanzelfsprekend naarstig op zoek naar de zogenaamde freeriders.

Aanmelden
Producenten en importeurs die hun verantwoordelijkheid niet nemen zijn ‘freeriders’ van het landelijke inzamelsysteem. Deelnemers van LightRec betalen immers een vast bedrag per lamp en armatuur voor de inzameling en recycling. Wecycle neemt regelmatig contact op met mogelijke freeriders om hen op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Producenten die zich nog niet hebben aangesloten bij een collectief inzamelsysteem voor lampen kunnen zich aanmelden via de website van Wecycle.

Naar boven >


Aangepast Bouwbesluit verplicht aparte inzameling verlichting bij sloop en renovatie

Onlangs is het aangepaste Bouwbesluit ingegaan. Dat wil zeggen dat bouw- en sloopbedrijven verplicht zijn om armaturen en lampen te verwijderen én apart te houden bij sloop- en renovatiewerkzaamheden. LightRec constateert dat verlichting nog te vaak in de stortkoker verdwijnt en bij het sloopafval belandt. Wecycle start nu in opdracht van LightRec een project waarin samengewerkt wordt met VERAS, Vereniging voor Aannemers in de Sloop, om te onderzoeken hoe in het voorsloopproces lampen en armaturen apart gemakkelijk verwijderd kunnen worden voor recycling.

Volgens het aangepaste Bouwbesluit moeten lampen (zoals tl-buizen) uit het armatuur worden gehaald en apart worden gehouden. De armaturen zelf, die nog vaak PCB-houdende condensatoren bevatten, moeten apart worden uitgebouwd en aangeboden voor recycling. Wanneer armaturen en lampen bij het restafval terechtkomen, kunnen ze niet optimaal worden gerecycled. Dit terwijl energiezuinige verlichting tot meer dan 90% kan worden hergebruikt.

Simpele oplossing
Bouw- en sloopbedrijven kunnen bij een project waar voldoende lampen en armaturen worden afgedankt een container neerzetten. Deze haalt Wecycle gratis op. Kleinere hoeveelheden kunnen bedrijven inleveren bij de technische groothandel of de milieustraat. Daarnaast bieden technische groothandels de mogelijkheid om de oude verlichting mee te laten nemen bij levering van nieuwe. Via de locatiezoeker op de website van Wecycle kunnen bedrijven de dichtstbijzijnde inleverlocatie vinden.

Naar boven >


Wecycle houdt kwaliteit recycling e-waste op hoog niveau

Wecycle heeft over 2013 afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) weer beter gerecycled dan de wet vereist. Over het totaal zorgt Wecycle voor een materiaalhergebruik van 85 procent, waarbij de wet 69 procent vereist. Bovenop het materiaalhergebruik wordt 12 procent ingezet als secundaire brandstof met hoge energieterugwinning. De nuttige toepassing komt hiermee uit op 97 procent, terwijl de wet hier 77 procent vereist.

De totale kosten voor de verantwoorde inzameling en recycling van e-waste bedragen in 2013 € 26 miljoen. Deze kosten komen ten laste van de ruim 1.500 producenten en importeurs voor wie Wecycle actief is. Over 2013 rapporteert Wecycle 134 miljoen kilo e-waste. Alle resultaten over 2013 staan in het digitale jaarverslag van Wecycle, te vinden op wecycle.nl/2013.

Wecycle werkt voor de recycling van lampen samen met de Belgische verwerker Indaver. Dit recyclingbedrijf heeft recent het WEEELABEX-certificaat verworven. Recyclingbedrijven moeten ook aangeven wat ze met de materialen doen. Afgifte aan binnenlandse of buitenlandse recyclers die niet over de vereiste certificering beschikken, is verboden. De producenten, verenigd in de NVMP, steunen het certificeringsproces financieel. Inzamelaars mogen vanaf 1 juli 2015 e-waste alleen afgeven aan verwerkers die volgens WEEELABEX zijn gecertificeerd en die de aangeboden hoeveelheden registreren.

Resultaten Wecycle

Naar boven >


Afgifte e-waste door gemeenten aan Wecycle loopt sterk uiteen

In 2013 gaven gemeenten gemiddeld 4,5 kilo per inwoner aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste) af aan Wecycle. De afgifte loopt sterk uiteen van 1,2 tot 18,9 kilo per inwoner. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark naar de afgifte van e-waste door gemeenten aan Wecycle. De gemeenten hebben in 2013 in totaal 75 miljoen kilo e-waste afgegeven aan Wecycle.

De afgifte door gemeenten is 6 procent lager dan in 2012. Dit is in lijn met de totale resultaten van Wecycle. De economische crisis speelt hierbij een rol: er werden minder apparaten verkocht en minder afgedankt. Zeeland is voor het vierde jaar op rij de provincie die het meest heeft ingezameld per inwoner: 7,8 kilo. Doel van de benchmark is om gemeenten te stimuleren meer e-waste af te geven. De volledige benchmark staat op wecycle.nl/benchmark.

Kaart Nederland

In totaal rapporteerde Wecycle 134 miljoen kilo in 2013. Tweederde daarvan is afkomstig van de gemeenten, een derde van winkels.

Samenwerking
Door samen te werken kan er nog meer e-waste ingezameld worden. Daarom ondersteunt Wecycle gemeenten om de inzameling op de milieustraten te verbeteren. Daarnaast voert Wecycle samen met gemeenten inzamelcampagnes rondom Koningsdag en Sinterklaas om consumenten aan te sporen meer e-waste bij de milieustraten in te leveren.

In 2013 waren 407 gemeenten in Nederland aangesloten bij Wecycle Top 10 gemeenten

Top 10 gemeenten* in de afgifte van e-waste (kilo’s per inwoner)

1.

Heemstede

    11,1

2.

Geldermalsen

10,7

3.

Schagen

8,9

4.

De Ronde Venen

8,1

5.

Hillegom

8,0

 

Hulst

8,0

 

Sluis

8,0

 

Terneuzen

8,0

9.

Sudwest-Frysland

7,9

10.   

Schouwen-Duivenland

7,5

 

Tholen

7,5

 

De Bilt

7,5


* Op de Waddeneilanden wordt al het afgedankte e-waste via de milieustraat afgevoerd, dus ook van bedrijven, hotels en recreatieparken. Deze gemeenten zamelen daardoor tussen de 8,4 en 18,9 kilo per inwoner in. De resultaten van deze gemeenten zijn hier weggelaten, om een vertekend beeld te voorkomen.

Wecycle Recycle Certificaat
Elke gemeente ontvangt een Wecycle Recycle Certificaat waarop de ingezamelde hoeveelheid, de recyclingpercentages en de vermeden CO2-uitstoot van de eigen gemeente staat vermeld. 

Naar boven >


Bedrijven beloond voor inzameling lampen en armaturen

Afgelopen maand heeft Wecycle drie inzamelpartners beloond met de Gouden Bakkie Award 2014. De winnaars zijn CityTec-vestiging Alblasserdam, Imtech Traffic & Infra uit Breda en Siberg BV uit Amsterdam. De Gouden Bakkie Awards zijn onderdeel van de campagne ‘Bak in het bakkie’, waarin de inzameling van afgedankte lampen, armaturen en lichtbakken centraal staat.

Naast de drie Award-winnaars heeft Wecycle nog 47 inzamelpartners uit het professionele circuit geselecteerd die veel lampen en armaturen hebben ingezameld. Als dank voor hun inzet trakteren Wecycle-koffiedames op de bedrijfslocaties op koffie met taart. Alle 50 geselecteerde inzamelpartners staan op wecycle.nl/bakkie.

Winnaars Wecycle bakkie 2014

Focus op armaturen
Bij het aanwijzen van de winnaars zijn alle partners ingedeeld in een van drie categorieën op basis van volume: tot 3.000 lampen, van 3.000 tot 30.000 lampen en meer dan 30.000 lampen. Deze indeling is aangehouden om installatiebedrijven van verschillende grootte te kunnen belonen. Belangrijke voorwaarde voor het winnen is dat de bedrijven naast lampen ook armaturen inleveren. Het inleveren van armaturen bij Wecycle blijft namelijk nog ver achter bij de inlevering van lampen.

Met de ‘Bak in het bakkie!’-campagne wil Wecycle installateurs bewust maken van het belang van het inleveren van energiezuinige lampen én armaturen. In totaal zijn ongeveer 1.600 installatiebedrijven inzamelpartner van Wecycle. In 2013 rapporteerde Wecycle 1,7 miljoen kilo spaarlampen en tl-buizen en 2,3 miljoen kilo armaturen. Meer dan de helft van de ingezamelde energiezuinige lampen en armaturen is afkomstig uit het professionele circuit.

Naar boven >Samenwerking groothandels uitgebreid

Vanaf begin juni staan in elke vestiging van technische groothandel Rexel Wecycle-inleverbakken. Klanten kunnen hier terecht voor het inzamelen van batterijen, kleine elektrische apparaten en tl-buizen en spaarlampen. De samenwerking met Wecycle ondersteunt de MVO-strategie van Rexel, die zich inzet voor de reductie van haar milieubelasting, zowel in Nederland als wereldwijd.

Voor Wecycle is de samenwerking met de groothandels belangrijk omdat het merendeel van de afgedankte lampen en armaturen afkomstig is uit het professionele circuit.

Naar boven >


LICHT 2014

Wecycle was namens LightRec aanwezig op het congres Licht 2014 in Den Haag van 21 tot en met 24 september. Tijdens het congres is er veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, welzijn, gezondheid, arbeidsproductiviteit en hoe dit met verlichting kan worden verbeterd.

Doel was om naast alle aandacht voor de nieuwe verlichting ook stil te staan bij de inzameling en recycling ervan. Mark Tilstra, operationeel directeur van Wecycle, hield in dit verband een keynote speech over de manier waarop dit in Nederland is geregeld. Verder was er een stand waar de werkwijze van Wecycle bij het inzamelen van lampen en armaturen uit de doeken werd gedaan.

Ook was een ontmoeting met deelnemers van LightRec gepland op de dinsdag van het congres. Dit stelde deelnemers in staat om één dag gratis aan het congres deel te nemen en aan het eind van de dag de laatste ontwikkelingen van LightRec nog even mee te pakken. Van het beperkt aantal deelnemers dat hiervan gebruik wilde maken, kwam echter maar een klein aantal opdagen. Reden voor LightRec om nu definitief te stoppen met deelnemersbijeenkomsten.

Jeroen Bartels: “Ook uit mijn contacten met deelnemers blijkt dat zij LightRec en alles wat daarmee samenhangt een noodzakelijk kwaad vinden. Het moet nu eenmaal en men wil er zo min mogelijk last van hebben. Reacties zijn vaak: jullie doen het goed want als ik zou vinden dat het niet goed ging, trok ik wel aan de bel. In die zin kunnen we concluderen dat er niets te klagen is onder de deelnemers.”

Naar boven >LightRec op Duurzaam Gebouwd congres

Op donderdag 13 november vindt de zesde editie van het Duurzaam Gebouwd Congres plaats. in het MECC in Maastricht. Het thema is dit jaar: Samen duurzaam renoveren en transformeren. Jeroen Bartels van LightRec zal deze dag een workshop verzorgen waarin hij ingaat op het verplicht inleveren van gasontladingslampen en armaturen. Ook gaat hij hierbij dieper in op het Bouwbesluit dat verplicht sloopbedrijven en renoveerders om verlichting heel uit te bouwen en apart te houden en in te leveren.

Wecycle is uiteraard ook aanwezig op het congres. Het programma kunt u bekijken op www.dgcongres.nl.

Naar boven >